უზუსტესი ტესტი: ყველაზე ზუსტი ინფორმაცია თქვენი წარსული ცხოვრების შესახებ

0
574

Girl.ge–ს რედაქცია გთავაზობთ საინტერესო და მარტივ ტესტს, რომლის დახმარებით თქვენი წარსული ცხოვრების შესახებ გაიგებთ, თუ საერთოდ სულის რეინკარნაციის გჯერათ. ამ ტესტის შედეგების გჯეროდეს თუ არა, თავად გადაწყვიტეთ, მაგრამ გირჩევთ მაინც წაიკითხოთ.

პირველ რიგში, თქვენი დაბადების წლის ასო განვსაზღვროთ.

№1 ცხრილის ვერტიკალურ სვეტებში იპოვეთ თქვენი დაბადების წლის პირველი 3 ციფრი, ხოლო ჰორიზონტალურ სვეტებში – ბოლო ციფრი. გადამკვეთ ხაზზე – თქვენი წლის ასო!

ცხრილი №1 

მაგალითად:

თქვენ დაიბადეთ 1990 წელს. მარცხენა სვეტში იპოვეთ 199 და ზედა სვეტში – 0.

წლის ასო: Z

თქვენი სქესი წარსულ ცხოვრებაში

თქვენი დაბადების თვის გასწვრივ წლის ასო იპოვეთ.

თუ ასო ცხრილის 1–ლ ნაწილში – მამაკაცი იყავით.

თუ ასო ცხრილის მე–2 ნაწილში – ქალი იყავით.

ცხრილი №2 1–ლი ნაწილი

ცხრილი №2 მე–2 ნაწილი

მაგალითად, თქვენ დაიბადეთ აპრილში და თქვენი წლის ასოა Z. ეს ასო აპრილის გასწვრივ ცხრილის ქვედა ნაწილში მდებარეობს. გამოდის, წარსულში ქალი იყავით.

ამავე ცხრილით განვსაზღრავთ პროფესიის სიმბოლს, ნიშანს და ციფრს.

სიმბოლო და ციფრი წლის ასოს ზემოთ იპოვეთ. ნიშანი მარცხნივ, თქვენი დაბადების თვის გვერდით.

მაგალითად:

 • თქვენ აპრილში დაბადებული ქალი ხართ და თქვენი წლის ასოა Z.
 • თქვენი სიმბოლო – წრე შიგნით კვადრატით.
 • თქვენი ციფრი – 2.
 • თქვენი ნიშანი – B.

თქვენი დაბადების ადგილი

№3 ცხრილში მარჯვენა სვეტში იპოვეთ თქვენი სიმბოლო, ცენტრში, ისრებში თქვენი დაბადების თარიღი.

მარცხნივ, დაბადების თარიღის გასწვრივ, ორ უკიდურეს სვეტში მითითებულია თქვენი დაბადების ადგილის ნომერი.

წარსულში თქვენი სქესი გაითვალისწინეთ.

(სიმბოლოების გაშიფვრა ცხრილში №4).

მაგალითად:

 • თქვენი სიმბილო – წრე შიგნით კვადრატით.
 • დაბადების რიცხვი – 17
 • თქვენ ქალი ხართ.
 • გამოდის, თქვენი დაბადების ადგილის რიცხვია – 64.
 • წარსულში ცენტრალურ ინდოეთში დაიბადეთ.

ცხრილი №3 დაბადების ადგილის ნომერი

ცხრილი №4 დაბადების ადგილი

თქვენი საქმიანობა წარსულ ცხოვრებაში

ამის გასაგებად, ცხრილში №2 მიღებული თქვენი ციფრი და ნიშანი გამოიყენეთ.

მაგალითად:

 • თქვენი ციფრია 2, ნიშანი – B.
 • ცხრილში №5 იპოვეთ B2.
 • თქვენ იყავით კარტოგრაფი, ასტროლოგი, ასტრონომი.

ცხრილი №5 თქვენი საქმიანობა წარსულში

ცხრილი №6 ახლანდელი ცხოვრების დანიშნულება